ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ / 9223372036854775807 พบโพสต์

ไมโครมาร์ติงเกลที่มีทุนขนาดเล็กที่มีขนาดเล็ก

EA micro martingale ทำหน้าที่เป็น martingale หรือ scalper * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * sostituire 2018.01.14 opzioni: riparazione bug trailing. Signal_Limit, filtraggio quando il movimento può essere molto eccessivo (ad esempio, come conseguenza di informazioni cremisi) spesso con la candela e si diffonde ampliato default 99 (non filtrato), […]