ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ / 9223372036854775807 พบโพสต์

ไมโครมาร์ติงเกลที่มีทุนขนาดเล็กมีทุนรอนขนาดเล็ก

EA Micro Martingale ทำหน้าที่เป็นทั้ง Martingale และ Scalper * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Signal_Limit, Filterung, wenn Bewegung sehr übertrieben sein kann (zB als Folge von Crimson-Informationen) oft mit Kerze und Spreads erweitert Standard 99 (ungefiltert), ändern 15-20 für die Filterung. Marting_Oneway, im Zuge […]