Chuyên gia tư vấn / 1 bài viết được tìm thấy

Martingale siêu nhỏ với máy thu nhỏ maupun vốn nhỏ

bởi Forex Wiki Team
EA Micro Martingale hoạt động như cả Martingale và Scalper * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Signal_Limit, Filterung, wenn Bewegung sehr übertrieben sein kann (zB als Folge von Crimson-Informationen) oft mit Kerze und Spreads erweitert Standard 99 (ungefiltert), ändern 15-20 für die Filterung. Marting_Oneway, im Zuge […]
Biểu tượng Messenger
Gửi tin nhắn qua Ứng dụng Messenger của bạn