1 618 / 9223372036854775807 bài viết được tìm thấy

True Range Bands [ ru ]

bởi Forex Wiki Team
trong FX Ind
Tên: True Range Bands [ ru ] Tác giả: baseforex (2010.06.24 10:09) Đã tải xuống: 2112 Tải xuống: True Range Bands.mq4 (2.6 Kb) View The indicator can be used at any time frames The Following input parameters can be easily changed: nPeriod = 13; Deviation = 1.618; MaShift = 0; Hình ảnh: