100 Chỉ báo lợi nhuận miễn phí / 9223372036854775807 bài viết được tìm thấy

100 Profit Indicator -[Worth $200]- Free Source Code

100 Chỉ báo lợi nhuận -[Đáng giá $200]- Mã nguồn miễn phí

bởi Forex Wiki Team
Xin chào các bạn Wiki Forex, 100 Mô tả chỉ số lợi nhuận : TỔNG QUAT: Được thiết kế dựa trên số lượng của ngọn nến chỉ ra các yếu tố mua quá mức và bán quá mức. Đó là một công cụ có kỹ năng để báo trước các điều chỉnh mẫu với các cảnh báo chính xác hơn. Các mũi tên không sơn lại không tính toán lại. Ngay sau khi các mũi tên xuất hiện trong biểu đồ, họ không biến mất. Nó có thể được sử dụng để trao đổi ngoại tệ, Lựa chọn nhị phân và Thị trường hàng tồn kho.   LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG? MÀU XANH ↑ = MUA ĐỎ ↓ = BÁN Các cảnh báo màu xanh lam hiển thị các khu vực được đánh giá thấp ở nơi mà giá trị được dự đoán sẽ tăng lên. Cảnh báo màu hồng hiển thị các khu vực được đánh giá cao, nơi […]