11tháng chín / 9223372036854775807 bài viết được tìm thấy

Chỉ báo siêu xu hướng không sơn lại

bởi Forex Wiki Team
trong FX Ind
Tên: Tác giả của chỉ báo siêu xu hướng không sơn lại: Rajandran R (2013.05.29 07:30) Đã tải xuống: 247 Tải xuống: Không sơn lại SuperTrend.mq4 (6.4 Kb) Xem tác giả: Rajandran – Founder of Marketcalls. Marketcalls là một blog nghiên cứu nhỏ bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 2007 trong đó nói về Phân tích thị trường chứng khoán thông minh, chiến lược giao dịch và dự báo. Chỉ biểu đồ, Hoa văn, Các kỹ thuật và chiến lược sẽ được thảo luận tương ứng với dữ liệu thị trường hiện tại từ Biểu đồ. Sự miêu tả: SuperTrend Non Repainting đặc biệt ổn định và có một vài ưu điểm so với phiên bản cũ hơn của các chỉ báo SuperTrend: Nó sử dụng một động tác (thống kê) trung bình cộng của trung bình cộng (Cao + Thấp)/2 of the bars instead of a […]