16 Nến / 1 bài viết được tìm thấy

Đột phá với RSI

bởi Forex Wiki Team
trong FX Ind
Tên: Đột phá với Tác giả RSI: Emaan (2010.12.24 09:50) Xếp hạng: 8 Đã tải xuống: 8914 Tải xuống: BreakOutRSI-1.mq4 (5.8 Kb) Xem mô tả: A very useful trend indicator based on the last 16 Nến’ highs & lows, plus an indication of favourable/unfavourable RSI in the direction of trend indicated. Hình ảnh:
Biểu tượng Messenger
Gửi tin nhắn qua Ứng dụng Messenger của bạn