(Sự hỗn loạn)*Chỉ báo / 1 bài viết được tìm thấy

Chaos Visual Averages (Haos) Trading System -[Private Use]- Full source code

Trung bình hình ảnh hỗn loạn (Sự hỗn loạn) Hệ thống thương mại -[Sử dụng cá nhân]- Mã nguồn đầy đủ

bởi Forex Wiki Team
trong Ea Robot
Xin chào các bạn Wiki Forex, Trung bình hình ảnh hỗn loạn (Sự hỗn loạn) Sự miêu tả : The best indicator for reversals One of the biggest mistakes trading novices make is that they try to generate as much information as possible from one chart by using many unnecessary indicators. Kết quả là một biểu đồ đầy các dòng, những câu chuyện vặt vãnh và tất cả những thứ vô nghĩa mang đến cho nhà giao dịch một câu chuyện mâu thuẫn. Như trên màn hình “ồn ào” gây nhầm lẫn cho một nhà giao dịch mới buộc họ phải mở hoặc giữ các vị trí không có lợi cho đến khi Lệnh ký quỹ đáng sợ được công bố. Hãy đơn giản như họ nói. Nhưng bằng cách nào? By using the Chaos Visual Averages indicator […]
Biểu tượng Messenger
Gửi tin nhắn qua Ứng dụng Messenger của bạn