damiani / 1 posts found

"

Damiani_volatmete

Name: Damiani_volatmeter [ ru | cn ] Author: Scriptor (2008.04.24 10:14) Rating: 8 Downloaded: 3808 Download: damiani_volatmeter.mq4 (3.3 Kb) View Author: Luis Guilherme Damiani Indicator Damiani_volatmeter.…